Şifremi unuttum?
Pazardaki 1 numaralı kalite kontrol

İşe Alım Prosedürü

Özellikle açık pozisyon için uygun bir kişi ararken, iş piyasası ve potansiyel adaylar ile farklı iletişim biçimleri kullanıyoruz: basın reklamları, internet (işe alım web portalları, internet sitemiz) ve mevcut çalışanlar tarafından tavsiye edilen adaylardan oluşan veri tabanımız.

İşe alım süreci genellikle aşağıdaki aşamalardan oluşur:

  • Gönderilen belgeler doğrultusunda adayları seçme ile başlarız. Onların, iş ilanında sunduğumuz beklentilere uyup uymadığını değerlendiririz. Aday tarafından gerekliliklerin yerine getirilmesi için özel bir itina gösteririz.

  • Aranan pozisyon için uygun bulunarak seçilen adaylar iş görüşmesi için çağırılır. Görüşme sırasında onları sahip oldukları beceri, bilgi, tecrübe, yabancı dil, tutum, ilgi ve kişilik açısından tanımak isteriz. Bu, adayların başvurdukları şirket ve pozisyon hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi edinebilmeleri için de iyi bir süreçtir. Genellikle iki tür görüşme yaparız. Adaylardan, teorik testleri doldurmaları istenir, söz konusu pozisyona bağlı olarak bunun pratik bir test olmasıda mümkündür . Bu test, adayların kapasitesini ve onların el becerilerini doğrulamada bize yardımcı olur.
     

Firmamızın hızla büyümesi; personelimizin profesyonelliği, bağlılığı, açıklığı, yaratıcılığı ve işbirliğine istekli olması sayesinde mümkündür.